وضودارای دو فایده بهشتی و اخلاقی و معنوی است .امام صادق علیه السلام می فرمایند اگر با وضو نام خدا آورده شود تمام بدن پاک شده و وضویش تاوضوی دیگر کفاره گناهان مابین آن دو وضواست و اگر اسم خدا را نیاورد فقط آن قسمت از بدن که با وضوتر شده پاک می گردد.

نیز می فرماید : هر کس آب وضورا با دستمال خشک نکند از برای او سی حسنه و اگر با دستمال خشک کند یک حسنه نوشته می شود و هر کس وضوی خود را برای غیر نماز تجدید کند خداوند بدون استغفار، توبه او را تجدید می کند و خوابیدن با وضودر بستر باعث می شود بستر مسجد وی محسوب شود.

خداوند می فرماید هر کس در خانه من (مساجد)با وضو بیاید برمن صاحبخانه لازم است از میهمان پذیرائی کنم ( ثواب الاعمال ص 40 تا ص 68 )

پیامبر صلوات الله علیه می فرمایند : خواب با وضو تا صبح ، به منزله احیاء آن شب محسوب می شود ( تهذیب ج 2 ص 116 ) و اگر کسی با وضو از دنیا برود شهید محسوب می شود.( امالی مفید ص 60)